Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Ανδρωνιάνων που θα διεξαχθεί στήν αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2011 , ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:00  με θέμα την  συγκρότηση του τεχνικού προγράμματος του 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΤΣΗΣ

Advertisements